backback Olivier B. Bommel & Tom Poes De Bovenbazen (Marten Toonder 1963-1964)
Het is in de wereld ongelijk verdeeld; sommige lieden hebben niets en andere hebben alles. Wanneer men niets heeft, is het mogelijk om meer te krijgen - voor dat soort is het leven eigenlijk een pretje. Maar iemand die alles heeft, is nooit meer blij wanneer hij wat ontvangt. Inplaats daarvan moet hij altijd bang zijn dat hij iets verliest, want dat is de enige mogelijkheid die er voor hem overblijft. Zulke stakkerds leiden een kommervol bestaan, gevuld met zorgen en kwalen - en het wordt tijd dat hun stille strijd eindelijk eens onverbloemd in het daglicht wordt gebracht.
It has been unequally divided in the world; some folks have nothing and other have everything. When one has nothing, it is possible get more - for that type life in fact a fun is. But someone who has everything, is never glad again when he gets something. Instead, he must always be frightened that he loses something, because that is the only possibility which remains there for him. Such poor fellows lead a trouble-full existence, filled with anxiety and ailments - and it becomes time that their quiet fight is at last brought unvarnished to the daylight.
Dit is de geschiedenis van de bovenbazen, ook wel de bovenste tien genoemd. Om sterker te staan tegen de hebzuchtige wereld wonen ze in groepsverband in de Gouden Bergen, omringd door voetangels, klemmen en schrikdraad. Daar leiden ze een grauw en vreugdeloos leven, dat ze spannend proberen te maken door hun bezittingen steeds opnieuw onder elkander te ruilen.
This is the story of the overlords, also called the upper ten. In order to stand stronger against the greedy world they live in a community in the Golden Mountains, rurrounded by mantraps, clamps, and barbed wire. There they lead a growl and joyless life, which they try to make exciting by swapping their properties amongst each other.
Zo kan men hier twee van het groepje in gemaakte joligheid aantreffen; Amos W. Steinhacker (die de olie en vijfnegende van de ritssluitingen bezit) en Nahum Grind van de motoren. 'Ik weet wat,' sprak de laatste. 'Als jij me nu een kwart van de petroleum geeft, krijg jij alle fietsen.' De ander haalde echter de schouders op. 'Waarom?' vroeg hij vermoeid. 'Ik vind er niets aan, NG! Het hangt me de keel uit. We hebben hier met zijn negenen Alles al en hoe we ook ruilen, er komt toch niets meer bij.'
Thus one can find here two of the group in artificial jollity: Amos W Steinacker (who possesses the oil and five ninths of the zippers) and Nahum Grind of the engines.)
"I've got an idea," spoke the latter, "If you give me a quarter of the petroleum, you get all bicycles."
The other, though, shrugged his shoulders.
"Why?" he asked tiredly, "I find it boring, NG! I'm sick and tired of it. We, the nine of us, have everything already, and no matter how we exchange, it still isn't getting more."


1 May 2014 Dutch Marten Toonder 1963-1964 Englisch Helmut Lubbers 2014 under development > click to empower
back sitemap a-z | home ecostory - topics | feedback up
ecoglobe reality since 1997
4427