Laat ons een bloem (Leave us a flower)
Dit is een lied voor de mensen die zorgen
Dat morgen de mensen al dood zullen zijn
Dit is een lied voor de doden van morgen
begraven, gekist in een stenen woestijn
  Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is
  Laat ons een boom en het zicht op de zee
  Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is
  De wereld die moet nog een eeuwigheid mee.
Je breekt en je hakt en je boort door de bergen
Je maakt elke heuvel gelijk met de grond
De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen
Vooruitgang vernielt wat er gisteren nog stond
  Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is
  Laat ons een boom en het zicht op de zee
  Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is
  De wereld die moet nog een eeuwigheid mee
De vis in de zeeën vergiftigd gestorven
Het zand op de stranden vervuild door mazout
En jij door je tankers en chequeboek bedorven
Je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed
  Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is
  Laat ons een boom en het zicht op de zee
  Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is
  De wereld die moet nog een eeuwigheid mee
En zo zal dan morgen het leven verdwijnen
Verslagen door staal en gewapend beton
De maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen
Geen mens die nog weet hoe het einde begon
  Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is
  Laat ons een boom en het zicht op de zee
  Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is
  De wereld die moet nog een eeuwigheid mee

Laat ons een bloem - Louis Neefs uit de CD Het Beste van
This is a song for the people who fear
That tomorrow mankind will no longer be here
This is a song for the dead of tomorrow
Burried and boxed in a desert of stones
  Leave us a flower, some gras and a green spot
  Leave us a tree and the sight on the sea
  Forget only once how much is a million
  The world still does have a longtime to be
You break and you hack and you drill through the mountains
You turn every hillside into barren ground
The giants today will be dwarfs by tomorrow
Progress destroys what was yesterday sound
  Leave us a flower, some gras and a green spot
  Leave us a tree and the sight on the sea
  Forget only once how much is a million
  The world still does have a long time to be
The fish of the seas poisoned and perished
The sand of our beaches despoiled by our oil
Corrupted you are by your tankers and money
You even forgot where the bird used to breed
  Leave us a flower, some gras and a green spot
  Leave us a tree and the sight on the sea
  Forget only once how much is a million
  The world still does have a long time to be
And therefore tomorrow our life will be finished
Beaten by steel and by concrete and stone
The moon will then shine too cold on your nightmare
Nobody remembers how this end began
  Leave us a flower, some gras and a green spot
  Leave us a tree and the sight on the sea
  Forget only once how much is a million
  The world still does have a long time to be

transcript and translation: Helmut Lubbers
| ecoglobe | scenario | Goofy and Gallant | a dream | printing format |
7n10-2o15